Smertebehandling

Smerter skal ikke ignoreres, men tages alvorligt, og du bør ved smerter altid kontakte din læge for at få dem diagnosticeret. Akupunktur mod smerter kan ofte med fordel gives samtidig med eventuel anden behandling som fx fysioterapi eller kiropraktik. 

Smerter, som enten er konstante eller som kommer i perioder, kan virke meget forstyrrende og hæmmende. De forringer livskvaliteten, medfører sygefravær og giver behov for smertestillinde medicin. 

Hovedpine/migræne, rygsmerter, frossen skulder, tennis-/golfalbue, musearm og menstruationssmerter er eksempler på smerter, som jeg kan behandle dig for med akupunktur.